Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ»

Επιχειρησιακό Σχέδιο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ» Μέτρο16.1-5 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Μέτρο16.1-5 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Βελτίωση
Ποιότητας Εδαφών

Βελτίωση της ποιότητας υποβαθμισμένου από πλαστικά εδάφους, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων / υπολειμμάτων.

Περισσότερα για το Έργο
Μέτρο16.1-5 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Βελτιώση
Ποιότητας Εδαφών

Βελτίωση της ποιότητας υποβαθμισμένου από πλαστικά εδάφους, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων / υπολειμμάτων.

Περισσότερα για το Έργο
Μέτρο16.1-5 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Βελτιώση
Ποιότητας Εδαφών

Βελτίωση της ποιότητας υποβαθμισμένου από πλαστικά εδάφους, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων / υπολειμμάτων.

Περισσότερα για το Έργο
Μέτρο16.1-5 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Βελτιώση
Ποιότητας Εδαφών

Βελτίωση της ποιότητας υποβαθμισμένου από πλαστικά εδάφους, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων / υπολειμμάτων.

Περισσότερα για το Έργο

Γνωριμία με το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Βελτίωση Ποιότητας Εδαφών»

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) Μ16ΣΥΝ2-00382, υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

Το πρόβλημα που προτίθεται να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη Δράση είναι η υποβάθμιση του εδάφους από τη ρύπανση από πλαστικά και η βελτίωση της ποιότητας αυτού, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων / υπολειμμάτων.

Ανάμεσα στα άλλα η εδαφική υποβάθμιση οδηγεί σε διάβρωση του εδάφους και σε μειωμένη ικανότητα αυτού να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Αποτελεί δε την κύρια αιτία ερημοποίησης.

Στόχος του Ε.Σ. Μ16ΣΥΝ2-00382 είναι να περιοριστούν οι εισροές και η παραμονή των πλαστικών απορριμμάτων/υπολειμμάτων στα θερμοκήπια, που μειώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και είναι δαπανηρές.

Η καινοτόμα προσέγγιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου:

Στο πλαίσιο του Ε.Σ. “Βελτίωση Ποιότητας Εδαφών” η απομάκρυνση και ανακύκλωση των απορριμμάτων συνδυάζεται με την περιβαλλοντική παρακολούθηση στην οποία εμπλέκονται οι παραγωγοί των θερμοκηπίων. Έτσι οι ίδιοι θα αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα και θα τροποποιήσουν την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο το περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος τους. Παράλληλα, οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές θα προβληθούν και στο αγοραστικό κοινό.

Επιπλέον προβλέπεται η ανάπτυξη νέου λογισμικού συστήματος ανοιχτής αρχιτεκτονικής που θα καταγράφει και θα παρακολουθεί τη διαδικασία ανακύκλωσης των πλαστικών υλικών στη παραγωγική διαδικασία των θερμοκηπίων.

Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, καθώς θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών από τους παραγωγούς.

Η πιλοτική ανάπτυξη της μεθόδου θα πραγματοποιηθεί στο Τυμπάκι Ηρακλείου (Περιφέρεια Κρήτης) καθώς και στην Καλαμάτα (Περιφέρεια Πελοποννήσου), σε θερμοκήπια που διαθέτουν για το σκοπό αυτό μέλη της Επιχειρησιακή Ομάδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Η Επιχειρησιακή Ομάδα του Έργου

    ×